Ravinder Vashisht

Roots Ventures ropes in Paytm’s Vijay Shekhar Sharma as anchor investor

Vijayakumar Pitchiah

Mumbai-based sector-agnostic investment firm Roots Ventures has roped in Paytm founder and CEO Vijayshekhar Sharma as an anchor ....

27 June, 2019